Туристичне обслуговування

Увага!
1)Для перегляду із  смартфону чи планшету  необхідна авторизація в gmail аккаунті;
2)При проблемах із переглядом, звертайтесь на електронну пошту ek.lviv.nau@gmail.com, у якому вкажіть посилання на проблемний документ;
3)З етичних міркувань можливість завантажувати матеріали відсутня (для більшості документів). Доступний лише перегляд.

Дисципліна Навчальна програма Конспект лекцій Література Методичні вказівки для виконання практичних та
лабораторних робіт
Самостійне вивчення,
індивідуальні завдання для студентів-заочників
Етнографія та фольклор України  Перегляд  Перегляд  –  –  –
Історія української культури  Перегляд  –  –  –  Перегляд
Географія  Перегляд  Перегляд  Перегляд  Перегляд  –
Культорологія  Перегляд  Перегляд  Перегляд  Перегляд
Сімейно-побутова культура  Перегляд  Перегляд  –  –  –
Основи філософських знань  Перегляд Перегляд Перегляд
Інформатика  Перегляд Перегляд  –  Перегляд  –
Екологія  Перегляд  –  –  Перегляд  Перегляд
Ін. мова за професійним спрямуванням  Перегляд  –  Перегляд
Перегляд
Вступ до спеціальності  Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд
ІІ іноземна мова (німецька) за професійним спрямуванням  Перегляд Перегляд  –  Перегляд
Історія туризму  Перегляд  Перегляд  –  Перегляд Перегляд
Основи музеєзнавства  Перегляд  Перегляд  –  Перегляд  Перегляд
Вища математика Перегляд Перегляд Перегляд  Перегляд
Математика Перегляд Перегляд  Перегляд
Фізичне виховання Перегляд
Основи економічних теорій  Перегляд  Перегляд  –
Безпека життєдіяльності Перегляд Перегляд
Перегляд
Перегляд Перегляд
Основи охорони праці  Перегляд Перегляд  Перегляд  Перегляд
Інформац. системи та технології Перегляд
Перегляд
 Перегляд  Перегляд  Перегляд  Перегляд
Туристичне країнознавство Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд
Техн. і організація туристичного обсл.  Перегляд  – Перегляд  Перегляд  Перегляд
Рекламна діяльність в туризмі  Перегляд Перегляд Перегляд
Екологічний і сільський туризм  Перегляд Перегляд Перегляд Переляд
Діяльність турист. самодіяльної організ.  Перегляд Перегляд Перегляд
Українська мова (за ПС)  Перегляд Перегляд
Основи психології  Перегляд Перегляд Перегляд
Іноземна мова за ПС  Перегляд Перегляд
Етика й естетика  Перегляд Перегляд
Статистика в туризмі  Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд
Туристичне краєзнавство  Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд
Організація готельного обслуговування  Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд
Організація ресторанного обслуговування  Перегляд Перегляд Перегляд
Перегляд
Перегляд Перегляд
Туристичні ресурси України  Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд
Туризм на природоохоронних територіях  Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд
Стандартизація  і сертифікація ТП  Перегляд
Перегляд
+ Перегляд Перегляд Перегляд
Рекреаційна географія Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд
Професійний етикет  Перегляд Перегляд Перегляд
Соціологія  Перегляд Перегляд
Перегляд
Перегляд
Організація екскурс. обслуговування  Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд
Правове регул. в турист. діяльності  Перегляд Перегляд Перегляд
Маркетинг  Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд
Географія туризму України Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд
Охорона праці в галузі Перегляд Перегляд Перегляд
Проф. орієн випускн. ВНЗ на ринку праці Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд