ЦК спеціальних дисциплін зеленого будівництва – Цуняк Анна Миколаївна

Циклова комісія спеціальних дисциплін зеленого будівництва спеціальності “Зелене будівництво та садово-паркове господарство” існує з 1990 року. За період роботи підготовлено близько 700 фахівців як денної так і заочної форми навчання. Упродовж усієї історії, людство змінювало й удосконалювало світ, що його оточував.

Ландшафтний дизайн – це мистецтво перетворення та зміни ландшафту для задоволення своїх духовних і матеріальних потреб.  Кожна країна, виходячи із своїх національних традицій, створила своє, характерне тільки для неї озеленення: японський сад, англійський газон чи французький бульвар. Проте озеленення має і спільну рису: намагання покласти в його основу архітектурно-художні принципи, які забезпечують не лише естетизацію довкілля, але й поліпшують його санітарно-гігієнічні й архітектурно-планувальні параметри.

Сучасний ландшафтний дизайн – це цілий комплекс заходів щодо благоустрою, озеленення і декорування місцевості з використанням як природних матеріалів, так і сучасних технічних розробок. Він тісно пов’язаний з архітектурою, ландшафтною архітектурою, а також міським дизайном, флора- та фітодизайном.

Головна мета циклової комісії полягає у підвищенні успішності студентів а також покращенні якості підготовки спеціалістів за кваліфікацією “технік ландшафтного дизайну”, здатних в умовах ринкової економіки бути конкурентоспроможними на сучасному ринку праці.

Досягнення цієї мети циклова комісія здійснює шляхом:

• Організації викладачів циклу на вдосконалення змісту навчання та виховання згідно з Болонською угодою.

• Вдосконалення методичної підготовки викладачів – членів циклової комісії.

• Підвищення кваліфікаційного рівня викладачів.

• Вивчення , узагальнення і розповсюдження кращого педагогічного досвіду та засад сучасних освітніх технологій.

• Удосконалення матеріально-технічної бази спеціальності на рівні сучасних вимог.

• Організації самостійної та індивідуальної роботи студентів.

• Керівництва дослідницькою, експериментальною та проектною творчістю студентів.

Викладачі циклової комісії мають практичний досвід та досягнення в педагогічній роботі, володіють активними методами навчання, використовують комп’ютерну техніку та інші засоби навчання, впроваджують нові освітні технології в галузі сучасного зеленого будівництва та садово-паркового господарства. Базова освіта викладачів відповідає дисциплінам , які вони викладають. Викладачами циклової комісії розроблені навчальні програми з фахових дисциплін та методичні рекомендації з питань вивчення спеціальних дисциплін.

Склад викладачів циклової комісії спеціальних дисциплін зеленого будівництва:

 

Категорія

Звання,вчена ступінь

cyniak

Цуняк Анна Миколаївна – голова комісії

 

В

В.М

babych

Бабич Лідія Василівна

2

bogomolova

Богомолова Марія Миколаївна

В

docenko

Доценко Наталія Василівна

 1

DSC_8196

Музичко Мирослава Мирославівна

2

сум.

romanushun

Романишин Наталія Михайлівна

В

В.М

Гордійчук Алла Володимирівна

В

sharyak

Шаряк Світлана Степанівна

В

Всі дисципліни, що формують підготовку фахівців за спеціальністю «Зелене будівництво і садово-паркове господарство», забезпеченні підручниками, посібниками, довідковою та іншою необхідною літературою, яка знаходиться у навчальному фонді, читальному залі бібліотеки.

Базою для проходження студентами навчальних та виробничих практик є територія коледжу, територія навчального полігону, територія спортивно-оздоровчої бази «Водограй», теплиця, дослідні ділянки, об’єкти озеленення, лісопаркова зона міста, виробничі підрозділи ЛКП «Зелений Львів», Ботанічний сад при Укр. НЛТУ та Ботанічний сад ЛНУ ім. І Франка, лісництва, квіткові господарства, розсадники декоративних культур, міські комунальні та приватні підприємства в галузі ландшафтного дизайну.

Після закінчення навчальних практик студенти отримують робітничу професію озеленювач.При підготовці фахівців викладачі циклової комісії приділяють значну увагу методиці реального проектування при виконанні курсових та дипломних проектів. Виконуючи проект студенти отримують досвід самостійного вирішення завдань, а також закріплюють навики користування нормативною, довідкою та навчальною літературою.

Курсове проектування на спеціальності «Зелене будівництво і садово-паркове господарство» побудовано таким чином, що матеріали одного з курсових проектів служать вихідними даними для виконання інших курсових проектів і дипломних робіт.

Напрям дипломних робіт різноплановий, це і розробка проектних пропозицій по озелененню і благоустрою території коледжу та інших об’єктів озеленення; розробка і впровадження проектів квіткового оформлення; розробка і виготовлення елементів озеленення інтер’єрів; проекти по оформленню інтер’єрів та ін. Значна частина дипломних проектів виконується на замовлення підприємств різних галузей виробництва, лікувальних, культурно-побутових установ та закладів освіти, приватних осіб. Виконання таких завдань є цікавою і творчою роботою, яка спонукає студентів до систематизації отриманих знань, вибору найбільш оптимального рішення; розвитку творчих здібностей і художнього смаку та сприяє їх подальшому працевлаштуванню.