ЦК комп’ютеризації та математико-фізичних дисциплін – Лех Ганна Степанівна

Циклова комісія математико-фізичних дисциплін і комп’ютеризації здійснює підготовку студентів на всіх спеціальностях коледжу. Метою циклової комісії є формування особистості, здатної швидко адаптуватися до мінливих умов сучасного життя, мобілізувати свої знання та вміння для розв’язання практичних проблем, орієнтуватися у великих потоках інформації, забезпечити зв’язок навчання з майбутньою спеціальністю.

Склад комісії: 

 

Категорія

Звання,вчена ступінь

leh

Лех Анна Степанівна

голова комісії

  викладач математики     

В

andreyko

Андрейко Галина Богданівна

  викладач інформатики

1

Izuk

Іжик Мирон Богданович

  викладач інформатики

спец.

lavrivska

Лаврівська Олександра Степанівна

 викладач математики

В

В.М

Oliynik

Олійник Іван Богданович

 викладач математики

1

jliynuk

Олійник Оксана Степанівна

 викладач фізики

1

Rudkovska

Рудковська Оксана Володимирівна

  викладач інформатики

1

sogor

Согор Анна Андріївна

 викладач інформатики

спец.

 Труш Христина Йосипівна

спец.

fromyl

Фромиль Наталя Мирославівна

 викладач фізики

В

Успішно вирішують поставлені перед ними навчально-методичні завдання шляхом впровадження інноваційних технологій, які передбачають не просте отримання знань, а творче ставлення до них, сприяють формуванню і вихованню розумного, творчого, професійно здібного спеціаліста.

Циклова комісія працює над вирішенням таких основних проблем: – розвиток творчих здібностей, активізація пізнавальної діяльності через використання різних форм і методів навчання; – написання методрозробок по розв’язуванню задач прикладного характеру; – розширення комп’ютерної бази шляхом обладнання комп’ютерного класу в коледжі та в гуртожитках; – вдосконалення метод забезпечення на практичне спрямування курсу математико-фізичних дисциплін та комп’ютеризації; – написання статей та винайдення можливостей їх друку в наукових та методичних виданнях; – підвищення професійного рівня викладачів шляхом стажування, проходження курсів підвищення кваліфікації та самоосвіти; За комісією закріплено шість аудиторій: №3,5,9,12,13,42 математико-фізичних дисциплін та комп’ютеризації.

zp8497586rq