Електронна бібліотека

Загальноосвітні дисципліни

Землевпорядкування

Зелене будівництво і садово-паркове господарство

Опорядження будівель і споруд та будівельний дизайн

Туристичне обслуговування

Обслуговування устаткування систем водопостачання і водовідведення

Прикладна екологія

Експлуатація та ремонт меліоративних будівельних машин і обладнання 

Будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд