Будівництво, обслуговування і ремонт гідромеліоративних споруд

Увага!
1)Для перегляду із  смартфону чи планшету  необхідна авторизація в gmail аккаунті;
2)При проблемах із переглядом, звертайтесь на електронну пошту ek.lviv.nau@gmail.com, у якому вкажіть посилання на проблемний документ;
3)З етичних міркувань можливість завантажувати матеріали відсутня (для більшості документів). Доступний лише перегляд.

 

Дисципліна Навчальна програма Конспект лекцій Література Методичні вказівки для виконання практичних та
лабораторних робіт
Самостійне вивчення,
завдання для студентів-заочників
Культорологія  Перегляд  Перегляд  Перегляд  Перегляд
Вступ до спеціальності Перегляд  –
Інформатика  Перегляд
Перегляд
Перегляд  Перегляд
Основи економічних теорій  Перегляд  Перегляд
Основи правознавства  Перегляд
Укр. мова за професійним спрямуванням  Перегляд Перегляд  
Іноземна мова  Перегляд  Перегляд
Перегляд
Соціологія  Перегляд Перегляд
Перегляд
Перегляд
ІІ іноземна мова (німецька) за професійним спрямуванням  Перегляд Перегляд  –  Перегляд
Вища математика  Перегляд
Перегляд
 Перегляд
Перегляд
 Перегляд
Перегляд
Перегляд
Перегляд
Безпека життєдіяльності Перегляд Перегляд
Перегляд
Перегляд Перегляд
Основи екології  Перегляд Перегляд Перегляд
Креслення Перегляд Перегляд  Перегляд Перегляд Перегляд 
Технічна механіка і опір матеріалів  Перегляд  Перегляд
Перегляд
Перегляд 
Основи охорони праці  Перегляд Перегляд  Перегляд Перегляд
Геологія, гідрогеологія та механіка грунтів  Перегляд  Перегляд  Перегляд  Перегляд
Основи стандартизації та метрології Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд
Геодезія  Перегляд  – Перегляд Перегляд 
Будівельні матеріали і роботи  Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд
Перегляд
Гідравліка  Перегляд  Перегляд
Перегляд
Перегляд
Перегляд
Перегляд
Перегляд
Перегляд
 Перегляд
Гідрологія і гідрометрія  Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд  Перегляд
Основи філософських знань  Перегляд Перегляд Перегляд
Сімейно-побутова культура  Перегляд
Осн. підприєм.  і управлінської діяльності  Перегляд Перегляд Перегляд
Комп’ютеризація виробництва  Перегляд Перегляд
Перегляд
Перегляд
Перегляд
Перегляд  Перегляд
Заг. електротехніка з осн. електроніки  Перегляд
Меліоративні і будівельні машини  Перегляд Перегляд
Водопостачання і водовідведення  Перегляд Перегляд Перегляд
Гідротехнічні споруди  Перегляд Перегляд
Основи  меліорації  Перегляд Перегляд
Основи грунознавста  –  –  Перегляд  Перегляд  Перегляд
Будівельні конструкції  Перегляд Перегляд  Перегляд
Насоси і насосні станції  Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд
Водопостачання, водовідведення(Берещак)  Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд
Охорона праці в галузі  Перегляд Перегляд Перегляд
Економіка, організація і планування галузі  Перегляд Перегляд Перегляд
Фізичне виховання Перегляд
Організація і технологія БРЕР Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд  Перегляд
Експл. та обслуг. ГМС, будівель і споруд  Перегляд Перегляд  Перегляд
Санітарно-технічне облад. буд. і споруд  – Перегляд
Перегляд
Архітектура будівель і споруд  Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд
Будівельна механіка  Перегляд Перегляд
Хімія  Перегляд  –  Перегляд  Перегляд
Проф. орієн. випуск. ВНЗ на ринку праці  Перегляд Перегляд Перегляд Перегляд